Tm hnh ảnh c...
 
Để thực hiện việc ny trong hộp tm kiếm.
Nhập cc từ quan trọng: sương muối ma đng
Đặt từ chnh xc trong dấu trch dẫn: "hoa băng"
Nhập OR giữa tất cả cc từ m bạn muốn: cy OR cỏ dại OR cỏ
Đặt dấu trừ ngay trước từ m bạn khng muốn: -cửa sổ
Sau đ, thu hẹp kết quả của bạn bằng...
Tm kiếm hnh ảnh ở mọi kch thước m bạn cần.
Chỉ định hnh dạng của hnh ảnh.
Tm hnh ảnh c mu ưa thch của bạn.
Giới hạn loại hnh ảnh bạn tm.
Tm hnh ảnh được xuất bản ở một khu vực cụ thể.
Tm kiếm trn một trang web (như sfmoma.org ) hoặc giới hạn kết quả của bạn ở một miền như .edu, .org hoặc .gov
Tm hnh ảnh c định dạng m bạn muốn.
Tm hnh ảnh m bạn được php sử dụng.
Bạn cũng c thể...
Tm thấy cc trang tương tự với một URL
Sử dụng ton tử trong hộp tm kiếm
Ty chỉnh ci đặt tm kiếm của bạn
Cc ứng dụng của Google
Trnh đơn chnh